0

ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่างที่เราทุกคนควรรู้ก่อนเลือกซื้อโคมไฟ

2022-12-21 17:34:54

แสงสว่างเป็นหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตมนุษย์ ทำให้มนุษย์มองเห็นสิ่งของ ทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงป้องกันอันตรายต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง จึงจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และพิจารณาเลือกโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1) Lumen (lm)

ลูเมน (Lumen) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วดวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ซึ่งก็คือ ค่าของปริมาณแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง


2) Candela (Cd)

แคนเดลา (Candela) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของความเข้มของการส่องสว่าง (luminous Intensity) ซึ่งหมายถึง กำลังแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงในทิศทางเฉพาะ โดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงจะมีค่าความเข้มของการส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยพิจารณาถึงความแตกต่างของทิศทาง


3) Lux (lx)

ลักซ์ (Lux) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของความส่องสว่าง ซึ่งหมายถึง ฟลักซ์ของการส่องสว่างที่แผ่ออกมากระจายบนพื้นที่ที่กำหนด


4) Beam Angle (Degree)

มุมองศาของแสง (Beam Angle) คือ มุมระหว่าง 2 ทิศทางที่มีความเข้มของการส่องสว่างเป็นครึ่งหนึ่งของความความเข้มของการส่องสว่างสูงสุดที่กึ่งกลางของลำแสง มุมองศาของแสงของโคมไฟเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แนวคิดว่าแสงไฟมีการกระจายเป็นอย่างไรจากศูนย์กลางของลำแสง


5) Color Temperature / Correlated Color Temperature (CCT) 

อุณหภูมิสีของแสง (CCT) คือ สีที่ได้จากการให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันในหน่วยของ เคลวิน (K) กับ วัตถุที่สามารถแผ่รังสีได้ที่มีสีดำ (Black-Body radiator) ซึ่งถ้าสีของอุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนกับวัตถุดำหากไปตรงกับสีของแหล่งกำเนิดแสงใดๆ ก็จะเรียกว่า อุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสงนั้นๆ


6) Color Rendering Index (CRI)

ดัชนีการแสดงสี (CRI) คือ การวัดความสามารถในการแสดงสีตามธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสงใดๆเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติหรือแสงแดด


7) Efficacy (lm/W)

ประสิทธิภาพ (Efficacy) คือ ความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงในการแปลงหลังงานไฟฟ้าแล้วแสดงออกมาในรูปของแสง ซึ่งอยู่ในหน่วยของเอาต์พุต (ลูเมน) หารด้วยอินพุต (วัตต์)


8) Life Time (hrs.)

อายุการใช้งาน (Life Time) คือ อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างหรือโคมไฟ เมื่อใช้งานที่แรงดันปกติของหลอดไฟ กระแสไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการควบคุม ซึ่งอายุการใช้งานของโคมไฟจริงจะมีความแตกต่างออกไปเป็นเหตุมาจากเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้


9) Dimmability 

ความสามารถในการหรี่แสงได้ (Dimmability) คือ ความสามารถในการปรับลดระดับความสว่างของโคมไฟให้เป็นไปตามต้องการให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการทำ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโคมไฟที่ไม่สามารถปรับลดความสว่างได้

  • 1-6 of 6 items
  • 1

 

ติดต่อเรา

บริษัท บ็อกซ์ ไบร้ท์ กรุ๊ป จำกัด

99/1-5 ซอยพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  02-114-3656

 sales.boviga@gmail.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthaicopyright® 2022 boviga.com