0

3 ปัจจัยของไฟปลูกต้นไม้ ที่คุณต้องรู้

2022-08-15 15:45:18

ปัจจัยหลักของแสงที่เราต้องรู้ เกี่ยวกับไฟปลูกต้นไม้ มีด้วยกันอยู่ 3 หัวข้อ คือ

  • คุณภาพของแสง
  • ปริมาณแสง
  • ระยะเวลาที่ให้แสง


คุณภาพของแสง คืออะไร ?

สิ่งที่เราจะคุยกันในส่วนของคุณภาพแสง คือ สเปคตรัมของแสง ซึ่งเป็นความยาวคลื่นของแสงต้องอยู่ในความยาวคลื่น PAR (400-700nm) เป็นความยาวคลื่นที่พืชใช้สำหรับการสังเคราะห์แสง ในพืชแต่ละชนิดก็มีความต้องการของสเปคตรัมของสีมากน้อยที่แตกต่างกัน และในสเปคตรัมของแสงแต่ละชนิดก็ส่งผลต่อพืชที่แตกต่างกันเช่นกัน เพราะสเปคตรัมของแสง มีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก สี กลิ่น รสชาติ รวมไปถึงขั้นตอนการผสมพันธ์ุและออกผลของพืช เช่นกัน ดังนั้นการเลือกลักษณะของสเปคตรัมแสงก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่เราต้องการปลูกเช่นกัน

ปัจจัยต่อมาเป็นเรื่องของ ปริมาณของแสงและระยะเวลาการให้แสงของพืชแต่ละชนิด

ซึ่ง ปริมาณของแสง คือ ปริมาณแสงรวมต่อวันที่พืชต้องการ หรือที่เรียกว่า Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)

และ ระยะเวลาการให้แสง ของพืชแต่ละชนิดก็มีระยะเวลาที่ต้องการแสงในขั้นตอนแต่ละการเติบโตที่แตกต่างกัน พืชบางชนิด ต้องการแสงมากกว่า 12 ชั่วโมงเพื่อให้เจริญเติบโต ในขณะที่พืชบางชนิดต้องการแสงน้อยกว่านั้น เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต 


โดยปัจจัยในเรื่องของ  ปริมาณแสง  และ  ระยะเวลาการให้แสงนี้  จะเกี่ยวข้องในส่วนของ ปริมาณแสงที่พืชแต่ละชนิดต้องการในแต่ละวัน Daily Light Integral (DLI) ซึ่งค่า DLI นี้นำมาใช้เพื่อที่ว่าในแต่ละวันเราจะได้ตั้งค่าปริมาณแสงที่เหมาะสมกับพืชที่เราปลูก ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ไม่มากหรือน้อยเกินไป 

การให้แสงที่น้อยเกินไปก็จะทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างมีคุณภาพ การเจริญเติบโต ดูดซึมสารอาการก็จะต่ำ และการให้แสงที่มากเกินไปก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปโดยใช่เหตุ เพราะเมื่อถึงระดับหนึ่งพืชได้รับแสงเพียงพอไม่ได้เกิดการสังเคราะห์แสงต่อ แลงที่ส่องไปก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ต่อ และอาจส่งผลไปถึงใบพืชที่เกิดการแห้งน้ำ และใบเหี่ยวได้อีกด้วย 


ดังนั้นเราควรคำนวนปริมาณแสงให้เหมาะสมกับที่พืชต้องการในแต่ละวัน


ตารางตัวอย่างค่า DLI พืชแต่ละชนิด

ชนิดพืช
DLI (mol/m²/d)
อาโวคาโด
18 – 24
บร็อคโคลี
15 – 35
กัญชา (Flowering)
30 – 40
กัญชา (Seedling)
12 – 16
กัญชา (Vegetative)
20 – 45
แตงกวา
20 – 30
แตงกวา (ต้นกล้า)
5 – 15
เฟิร์น
4 – 6
ผักกาดหอมในสวน
14 – 16
สะระแหน่
10 – 20
กล้วยไม้ (High-Light)
8 – 18
กล้วยไม้ (Low-Light)
4 – 6
ออริกาโน่
20 – 28
พาสลีย์
10 – 20
พริกไทย
20 – 30
พริก (ต้นกล้า)
8 – 18
ฟักทอง
18 – 28
โรสแมรี่
20 – 28
กุหลาบ
18 – 22
มะเขือเทศ
22 – 30
มะเขือเทศ (Seedling)
    8 – 18
ข้อมูลจาก PHOTONE


จากตารางตัวอย่างพืชประเภทกัญชา ในระยะ Vegetative ต้องการปริมาณแสงต่อวัน DLI อยู่ที่ 20-45 mol/m²/d ซึ่งหากเราให้แสงในระยะออกดอก 18 ชั่วโมงต่อวัน แปลว่าเราจะต้องให้ความเข้มข้นแสง PPFD เป็นปริมาณ 300-600 µmol/m²/s ซึ่งคำนวณได้จากสูตร


 DLI = ปริมาณแสงที่ต้องการวินาที x ระยะเวลาที่ให้แสงกับพืชใน 1 วัน 


ซึ่งหากเราต้องการดูว่า ค่า PPFD ในโคมไฟที่เราต้องการมีค่าเพียงพอไหม สามารถดูได้จากตารางแสดงค่า PPFD ของโคมไฟได้เลย โดยในตารางจะบอกถึงค่า PPFD ในแต่ละพื้นที่และระยะห่างของโคมไฟถึงตำแหน่งที่วัดค่า PPFD 


สนใจโคมไฟปลูกต้นไม้ เลือกดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://boviga.com/LED%20Grow%20Lightไม่พบสินค้า

 

ติดต่อเรา

บริษัท บ็อกซ์ ไบร้ท์ กรุ๊ป จำกัด

99/1-5 ซอยพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  02-114-3656

 sales.boviga@gmail.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthaicopyright® 2022 boviga.com